Kuplířství v trestním právu: Historie, soudobé postavení a ochrana společenských hodnot

Kuplířství, jako trestný čin, proniká do hlubin společenských hodnot a morálních principů. Ochrana mravnosti a svobody rozhodování jednotlivce tvoří jádro trestního práva v této oblasti. Historie tohoto trestného činu se začíná psát již v rakouském trestním zákoně z roku 1852, který odsuzoval ty, kdo se živili prostitucí nebo působili jako dohazovači v nedovoleném srozumívání tohoto…

Více

Co se týče dezinformací, Instagram se snaží implementovat různá opatření. Pokud jde o obsah spojený s neetickými nebo nelegálními činnostmi, odpovědnost společnosti může být méně jasně definovatelná

Sociální média se stala důležitým prvkem naší digitální společnosti, ale s rostoucí popularitou se zvyšuje i potenciální riziko zneužívání. Nedávno byl na Instagramu objeven inzerát, který nabízí práci v escortu s lákavými finančními sliby. Tato kontroverzní nabídka vzbuzuje otázky o etice, bezpečnosti a odpovědnosti sociálních médií. Tento případ zdůrazňuje potřebu lepší kontroly obsahu na sociálních…

Více

Pokud by sociální média odmítla placenou reklamu nebo inzerci spojenou s trestnými činy, vyžadovalo by to jasnější právní a etické normy

Odpovědnost sociálních médií, včetně Instagramu, v oblasti obsahu a jeho dopadu na společnost, je složitým a diskutovaným tématem. Instagram, stejně jako jiné platformy, čelí výzvám týkajícím se dezinformací, zneužívání a šíření nevhodného obsahu. Co se týče dezinformací, Instagram se snaží implementovat různá opatření, jako jsou fakta ověřené partnery a algoritmy zaměřené na odhalení a omezení…

Více

Nabídka práce v ecsortu na Instagramu: Realita za růžovým pláštěm

Odpovědnost Instagramu spočívá v tom, jak rychle a efektivně dokáže reagovat na obsah, který může porušovat jejich zásady a také zákony. Otázky, které se nyní vynořují, se týkají toho, zda platforma aktivně sleduje a filtrování obsahu, který může podporovat neetické nebo nelegální aktivity, v tomto případě nabídku práce v escortu. Kuplířství v trestním právu reflektuje…

Více

Lidská práva jsou jako neviditelná nit, která propojuje každého z nás, bez ohledu na barvu pleti, pohlaví či kulturní pozadí

Jsou základními pilíři společnosti, která si klade za cíl chránit a respektovat důstojnost každého jednotlivce. Tyto práva jsou víc než jen teoretický koncept; jsou základním kamenem stavby spravedlivé a svobodné společnosti. Nejsou pouze abstraktním myšlením či papírovým dokumentem, ale měřítkem naší schopnosti budovat společnost založenou na principu spravedlnosti a svobody. Jsou jakýmsi srdcem, které pohání…

Více

Film, který nás vtahuje do světa pedofilie, obchodu s lidským masem a dětské prostituce s brutální upřímností

Patryk Vega, slavný polský režisér, se vždycky specializoval na drsné a nekompromisní filmy, ale jeho nejnovější dílo překonává veškerá očekávání. Film, o němž se bude v tomto článku diskutovat, se stává jakýmsi očistcem pro diváky, a to ne vždy v příjemném slova smyslu. Film se nebojí konfrontovat diváky s temnými stránkami lidské společnosti. I když…

Více

Film „Nelidský kšeft“ odhaluje hrůzy obchodu s lidmi a upozorňuje na důležitost ochrany lidských práv

Unesení lidé, a zejména děti, jsou obětmi hrůz, které jim odjímají právo na svobodu a bezpečí. Tato situace nás nutí přemýšlet o tom, jaké kroky by měly být podniknuty na ochranu těchto zranitelných jedinců. Jak vidíme v příběhu Adriany a Jorgeho, někdy se musí obětaví jednotlivci postavit proti takovým zločinným praktikám, aby chránili své bližní…

Více

Spolupráce s Českou spořitelnou: Věk není nikdy překážkou pro učení

Vzdělání a osvojení si dovedností v oblasti moderních technologií pomáhá seniorům lépe se začlenit do dnešního rychle se měnícího světa. Moderní technologie neustále mění způsob, jakým komunikujeme, pracujeme a zábavně trávíme čas. Tyto změny však často představují výzvy, zejména pro starší generace, které nebyly s technologiemi vyrůstány. Mobilní telefony, aplikace a internet jsou dnes nezbytnou…

Více
info@neziskovky.org