Jak omezit odlesňování? Zaplaťte farmářům!

Lesy jsou domovem mnoha druhů živočichů a rostlin a poskytují nám i další ekosystémové služby, jako jsou regulace klimatu, ochrana půdy před erozí a čištění vzduchu a vody. Odlesňování také přispívá k emisím skleníkových plynů, což zvyšuje globální oteplování. Rychlost odlesňování se liší podle regionu, ale celkově je to závažný problém, který se týká celého světa. Negativní dopad na celou planetu se snaží mnoho lidí zpomalit a zastavit pomocí různých opatření, jako jsou programy obnovy lesů, ochranné zóny, platby za ekosystémové služby a boj proti nelegálnímu kácení.

Právě platby za ekosystémové služby by mohli pomoci při odlesňování. Studie „The effectiveness of payments for ecosystem services in tropical conservation“ publikovaná v roce 2018 v časopice Science Studie účinnost plateb za ekosystémové služby v boji proti odlesňování v tropech.

Autoři studie zkoumali programy PES v Brazílii, Kolumbii a Indonésii a zjistili, že tyto programy mohou být účinným nástrojem pro ochranu lesů, pokud jsou správně navrženy a realizovány. Jedním z klíčových zjištění studie je, že úspěšné programy PES zahrnují nejen platby farmářům za to, aby si udržovali lesy, ale také investice do infrastruktury, jako jsou cesty a mosty, které umožňují farmářům snadno přistupovat k trhům a obchodovat se svými produkty. Tento přístup může pomoci zvýšit příjmy farmářů a zároveň snížit tlak na lesy. Platby za ekosystémové služby mohou být účinným nástrojem pro ochranu lesů, pokud jsou součástí širšího rámce ochrany přírody a jsou řádně navrženy a realizovány.

Tento přístup má několik výhod

Za prvé, umožňuje farmářům a jiným lidem, kteří žijí v blízkosti lesů, aby si udrželi své zdroje obživy a zároveň chránili lesy. Za druhé, pomáhá chránit celkovou kvalitu života tím, že pomáhá udržovat zdraví ekosystému a poskytovat služby, které jsou důležité pro lidi a pro přírodu. Za třetí, platby za ekosystémové služby mohou také pomoci snížit globální oteplování tím, že pomáhají udržet uhlíkové zásoby v lese.

Vzhledem k tomu, že odlesňování je velkým globálním problémem, je důležité, aby byly programy platby za ekosystémové služby správně navrženy a realizovány, aby byly co nejúčinnější. Důležitou součástí úspěšných programů jsou investice do infrastruktury, která umožňuje farmářům snadno přistupovat k trhům a obchodovat se svými produkty, čímž snižují tlak na lesy. Důležité je také mít širší rámec ochrany přírody, který zahrnuje různé nástroje, jako jsou ochranné zóny a boj proti nelegálnímu kácení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

info@neziskovky.org