Otroctví v digitálním věku nemusí mít podobu pout či okovů, ale může se skrývat v obrovském množství osobních dat, která o nás kruží v kyberprostoru.

Rychlý technologický vývoj přináší do našeho života mnoho pozitivních změn a možností, ale současně s sebou nese i stíny, které mohou zasahovat do samotné podstaty lidské svobody. V kontextu otroctví můžeme rozhlédnout se po nových formách závislosti, které technologie přináší, a položit si otázku, do jaké míry nás mohou nové inovace a digitální pokroky uvěznit…

Více
info@neziskovky.org