Film, který nás vtahuje do světa pedofilie, obchodu s lidským masem a dětské prostituce s brutální upřímností

Patryk Vega, slavný polský režisér, se vždycky specializoval na drsné a nekompromisní filmy, ale jeho nejnovější dílo překonává veškerá očekávání. Film, o němž se bude v tomto článku diskutovat, se stává jakýmsi očistcem pro diváky, a to ne vždy v příjemném slova smyslu. Film se nebojí konfrontovat diváky s temnými stránkami lidské společnosti. I když…

Více

Film „Nelidský kšeft“ odhaluje hrůzy obchodu s lidmi a upozorňuje na důležitost ochrany lidských práv

Unesení lidé, a zejména děti, jsou obětmi hrůz, které jim odjímají právo na svobodu a bezpečí. Tato situace nás nutí přemýšlet o tom, jaké kroky by měly být podniknuty na ochranu těchto zranitelných jedinců. Jak vidíme v příběhu Adriany a Jorgeho, někdy se musí obětaví jednotlivci postavit proti takovým zločinným praktikám, aby chránili své bližní…

Více

Stínový trh otroctví funguje mimo zákon a je spojen s organizovaným zločinem

Stínový trh otroctví je termín, který se obvykle používá k popisu různých nelegálních a tajných aktivit, které souvisejí s obchodováním s lidmi za účelem nucené práce, sexuálního vykořisťování a jiných forem otroctví. Tato aktivita zahrnuje obchodování s lidmi, kteří jsou uneseni nebo donuceni pracovat bez svého souhlasu a často za podmínek, které jsou značně nehumánní…

Více
info@neziskovky.org