Gregorian Bivolaru: Jóga, Spiritualita a Znásilňování

Gregorian Bivolaru, narozený 12. března 1952 v Tărtășești, Rumunsku, je postavou spojující jógu, spiritualitu a kontroverze. Již v dětství projevoval nevídanou znalost a ovládání jógových technik, což ho přivedlo k systematickému praktikování jógy. Tyto úsilí ho dovedla k získání mimořádných schopností, některé považované za paranormální. Ve věku 26 let, v roce 1978, Gregorian Bivolaru začal…

Více

Vytvoření bezpečnějšího a spravedlivějšího světa, kde žádný člověk nebude vystaven zneužívání a vykořisťování

Obchod s lidmi je závažný problém, který postihuje tisíce lidí na celém světě a má devastující dopady na oběti, komunity a společnosti jako celek. Obchodování s lidmi zahrnuje různé formy zneužívání, včetně nucené práce, sexuálního vykořisťování, a dalšího. Oběti těchto hrozných zločinů čelí nejen fyzickému a psychickému utrpení, ale také jsou zbaveny svobody a lidské…

Více

Obchodování s lidmi překračuje hranice států

Pachatelé obchodování s lidmi často operují na mezinárodní úrovni a přesouvají své oběti přes hranice různých zemí. Toto mezinárodní pohybování pachatelů a obětí značně komplikuje jednostranné řešení tohoto problému jednotlivými státy. Využívají slabiny v právních a migračních systémech různých zemí, aby mohli snáze pohybovat oběťmi přes hranice a unikat spravedlnosti. Pokud jednotlivé země nekoordinují své…

Více

Jakou aktivní roli musí vykořisťovatel hrát v procesu? Musí dávat oběti pracovní pokyny a úkoly, nebo může být jeho účast pasivnější?

Obchodování s lidmi a pracovní vykořisťování byly vnímány jako závažné trestné činy ohrožující základní hodnoty demokratické společnosti, jako je lidská svoboda, důstojnost a integrita. Moderní forma obchodování s lidmi byla přirovnávána k obchodu s otroky, což podtrhlo naléhavou potřebu účinného právního rámce a jasné definice rolí v tomto kontextu. Boj proti pracovnímu vykořisťování v České…

Více

I přes zrušení otrokářství před více než 150 lety a mnoho mezinárodních dohod zaměřených na jeho potlačení, stále existují formy moderního otrokářství

Moderní otrokářství zahrnuje různé formy, jako je nucená práce, obchodování s lidmi, sexuální vykořisťování a další formy zneužívání. Důvody pro existenci moderního otrokářství jsou částečně spojeny s chamtivostí a zvráceností lidí, kteří tuto praktiku provádějí, a také s nesmírnou chudobou, která některé lidi vystavuje většímu riziku stát se obětí otrokářů. Jaké jsou kořeny a podněty,…

Více

Boj proti obchodování s lidmi: Úmluva OSN chrání ženy a děti

„Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu“ je mezinárodní dohoda, kterou přijala Organizace spojených národů (OSN) s cílem zvýšit účinnost boje proti obchodování s lidmi, zejména se zaměřením na ochranu žen a dětí, kteří jsou nejzranitelnějšími oběťmi tohoto závažného…

Více

Komplexní přístup k boji proti obchodování s lidmi vyžaduje širokou škálu spolupracujících aktérů a partnerů na různých úrovních

Je to globální výzva, která vyžaduje jednotné úsilí ze strany celého světa, abychom dosáhli vymýcení této otřesné praxe a zajistili, že žádný člověk nebude vystaven takovému zneužívání a vykořisťování. Tato spolupráce má mnoho rozměrů a je klíčovým prvkem v úsilí o účinný boj proti této závažné globální hrozbě. Komplexní přístup k obchodování s lidmi vyžaduje,…

Více

Jak bojovat proti obchodování s lidmi?

Obchodování s lidmi představuje jedno z nejzávažnějších globálních problémů dnešního světa. Za tímto hrozným zločinem stojí často složitá síť zločineckých organizací a jednotlivců, kteří využívají nejzranitelnější oběti. Pro úspěšný boj proti obchodování s lidmi je klíčové vytváření efektivních, multidisciplinárních partnerství, která propojí různé aktéry včetně vládních agentur, mezinárodních organizací, soukromého sektoru, nevládních organizací, akademiků, médií,…

Více

Stínový trh otroctví: Boj miliónů zranitelných dívek o svobodu

V dnešním globalizovaném světě čelí milióny zranitelných dívek z celého světa hrůze, kterou představuje obchod s bílým masem a sexuální otroctví. Tato temná praxe má za následek nejen těžké utrpení těch, kteří se stali jejími oběťmi, ale také obrovské zisky pro mezinárodní kriminální sítě, které ji provozují. Jejich roční zisk přesahuje dokonce dohromady zisky několika…

Více
info@neziskovky.org