Když lidé nemají přístup ke zdravotní péči, vzdělání, slušnému bydlení a pracovním příležitostem, stávají se zranitelnými.

Sociální spravedlnost a zajištění základních lidských potřeb pro všechny jednotlivce jsou hodnotami, které formují spravedlivou a etickou společnost. Tyto principy přinášejí mnoho důležitých výhod a mají hluboký dopad na lidský život a rozvoj společnosti jako celku. Když lidé nemají přístup ke zdravotní péči, vzdělání, slušnému bydlení a pracovním příležitostem, nacházejí se v nespravedlivé situaci, která…

Více

Jak chudoba a ekonomická nestabilita mohou vytvářet půdu pro podporu autoritářských a totalitních režimů

Chudoba může vytvářet podmínky pro vnímání totalitního režimu jako žádoucího řešení sociálních problémů. Sociální faktory, jako je politická marginalizace a sociální soudržnost, spolu s psychologickými faktory, jako je strach a manipulace propagandou, mohou hrát rozhodující roli v tomto procesu. Vztah mezi chudobou a podporou autoritářských režimů je komplexní a závisí na mnoha faktorech, včetně kulturního…

Více
info@neziskovky.org