Kyberpodvody jako nový druh války mohou vážně oslabit ekonomiky, destabilizovat společnosti a ohrozit národní bezpečnost

Kyberprostor poskytuje možnost útočit na státy a organizace bez tradičního použití vojenské síly. To umožňuje aktérům operovat v anonymitě, což komplikuje identifikaci pachatelů a ztěžuje odpovědnost. Kybernetické útoky mohou cílit nejen na subjekty veřejného prostoru a firmy, ale přímo na jednotlivce, což může mít celkově oslabující efekt na zemi. Kyberútoky mohou zasáhnout osobní účty, citlivá…

Více

Kyberpodvody jako nový druh války?

Kyberpodvody se staly sofistikovanou formou organizovaného zločinu, která využívá technologický pokrok k dosažení svých cílů. Callcentra v Číně, Indii a Africe se stala klíčovými hráči v tomto scénáři, protože nabízejí relativně levnou pracovní sílu a technickou infrastrukturu, která umožňuje masovou produkci podvodných aktivit. Korupce v těchto regionech hraje také svoji roli ve vytváření příznivého prostředí…

Více

Co se týče dezinformací, Instagram se snaží implementovat různá opatření. Pokud jde o obsah spojený s neetickými nebo nelegálními činnostmi, odpovědnost společnosti může být méně jasně definovatelná

Sociální média se stala důležitým prvkem naší digitální společnosti, ale s rostoucí popularitou se zvyšuje i potenciální riziko zneužívání. Nedávno byl na Instagramu objeven inzerát, který nabízí práci v escortu s lákavými finančními sliby. Tato kontroverzní nabídka vzbuzuje otázky o etice, bezpečnosti a odpovědnosti sociálních médií. Tento případ zdůrazňuje potřebu lepší kontroly obsahu na sociálních…

Více

Pokud by sociální média odmítla placenou reklamu nebo inzerci spojenou s trestnými činy, vyžadovalo by to jasnější právní a etické normy

Odpovědnost sociálních médií, včetně Instagramu, v oblasti obsahu a jeho dopadu na společnost, je složitým a diskutovaným tématem. Instagram, stejně jako jiné platformy, čelí výzvám týkajícím se dezinformací, zneužívání a šíření nevhodného obsahu. Co se týče dezinformací, Instagram se snaží implementovat různá opatření, jako jsou fakta ověřené partnery a algoritmy zaměřené na odhalení a omezení…

Více

Právo na Soukromí vs. Právo na Informace

V digitálním věku se vytváří stále větší rozpor mezi právem jednotlivce na soukromí a právem na informace. Služby, nám umožňují přístup k rozsáhlým datovým zdrojům, které obsahují osobní informace o lidech. Tato informační revoluce nás postavila před otázku, jak najít rovnováhu mezi tím, aby jednotlivci měli kontrolu nad svými osobními údaji a zároveň umožnili veřejný…

Více
info@neziskovky.org