Sofistikovanější a komplexnější metody analýzy a klasifikace, které se snaží lépe zachytit rozmanitost globálního hospodářství a společnosti

Klasifikace světa na první, druhý a třetí svět byla historická klasifikace, která se často používala k popisu ekonomického a sociálního stavu různých zemí. Tato klasifikace však postupně ztratila svou relevanci a stala se zastaralou. Byl to zjednodušený a nepřesný způsobe, jak rozdělit země na základě ekonomických a politických charakteristik, bez akceptace složitosti a rozmanitosti globálního…

Více

Pokles příjmů miliardy nejchudších lidí o 5 procent během 90. let 20. století je významným indikátorem nevyrovnaného rozvoje

Rozdíly v životních podmínkách a rozvoji mezi různými částmi světa, zejména mezi bohatými a chudými zeměmi, jsou jedním z významných problémů globálního rozvoje. Tato nerovnost může mít široké sociální, ekonomické a politické důsledky. Rozdíly v příjmech a životních podmínkách vedou k sociálním nerovnostem, což znamená, že někteří lidé mají přístup ke kvalitnějšímu vzdělání, zdravotní péči…

Více
info@neziskovky.org