Jak omezit odlesňování? Zaplaťte farmářům!

Lesy jsou domovem mnoha druhů živočichů a rostlin a poskytují nám i další ekosystémové služby, jako jsou regulace klimatu, ochrana půdy před erozí a čištění vzduchu a vody. Odlesňování také přispívá k emisím skleníkových plynů, což zvyšuje globální oteplování. Rychlost odlesňování se liší podle regionu, ale celkově je to závažný problém, který se týká celého…

Více
info@neziskovky.org