Online podvody a moderní otroctví v kasinech na pobřeží Asie

Vždycky to zní příliš dobře, aby to byla pravda. Otevřené a dobře placené pozice v populárním kasinu. Ubytování, výhody a další benefity. Ale ve skutečnosti to vše končí právě naopak. Oběti jsou vtaženy do obchodních sítí směřujících do oblasti Mekongu v jihovýchodní Asii, lákány na práci v „call centrech“, kde jsou nuceny spouštět online podvody…

Více

Kuplířství a prostituce: trestní aspekty a skutkové podstaty

Ve světě práva, kde je prostituce často jednou z nejdiskutovanějších a kontroverzních tématických oblastí, zaujímá trestný čin kuplířství významné místo. Tento článek se zaměřuje na skutkové podstaty spojené s kuplířstvím, od přimění až po kořistění, a zkoumá, jak trestní právo reaguje na tyto různé aspekty. Trestní čin kuplířství se skládá z různých skutkových podstat, které…

Více

Kuplířství v trestním právu: Historie, soudobé postavení a ochrana společenských hodnot

Kuplířství, jako trestný čin, proniká do hlubin společenských hodnot a morálních principů. Ochrana mravnosti a svobody rozhodování jednotlivce tvoří jádro trestního práva v této oblasti. Historie tohoto trestného činu se začíná psát již v rakouském trestním zákoně z roku 1852, který odsuzoval ty, kdo se živili prostitucí nebo působili jako dohazovači v nedovoleném srozumívání tohoto…

Více

Obchod s lidmi není novodobý problém. Jen o tom víme více

Obchod s lidmi je závažným zločinem a závažným porušením lidských práv, které má rozsáhlé a ničivé důsledky pro oběti. Zahrnuje různé formy vykořisťování a nucené práce, včetně sexuálního vykořisťování, nucené prostituce, nucené práce, dětské práce a dalších form ponižování a zneužívání jednotlivců. Obchod s lidmi je v rozporu s mezinárodním právem a většina zemí má…

Více

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

Nejběžnější formou demence je Alzheimerova choroba, která postihuje 50-60 % lidí s demencí. Alzheimerova nemoc je jednou z nejzávažnějších neurodegenerativních onemocnění, které postihuje miliony lidí po celém světě. V této nešťastné diagnóze nejde pouze o fyzický stav pacienta, ale také o duševní a emocionální zátěž pro rodiny a pečovatele. Alzheimerova nemoc je stále nevyléčitelná a…

Více
info@neziskovky.org