Člověk & technologie

All
clovek
tech

Nabídka práce v ecsortu na Instagramu: Realita za růžovým pláštěm

Odpovědnost Instagramu spočívá v tom, jak rychle a efektivně dokáže reagovat na obsah, který může porušovat jejich zásady a také zákony. Otázky, které se nyní vynořují, se týkají toho, zda platforma aktivně sleduje a filtrování obsahu, který může podporovat neetické nebo nelegální aktivity, v tomto případě nabídku práce v escortu. Kuplířství v trestním právu reflektuje…

Více

Sofistikovanější a komplexnější metody analýzy a klasifikace, které se snaží lépe zachytit rozmanitost globálního hospodářství a společnosti

Klasifikace světa na první, druhý a třetí svět byla historická klasifikace, která se často používala k popisu ekonomického a sociálního stavu různých zemí. Tato klasifikace však postupně ztratila svou relevanci a stala se zastaralou. Byl to zjednodušený a nepřesný způsobe, jak rozdělit země na základě ekonomických a politických charakteristik, bez akceptace složitosti a rozmanitosti globálního…

Více

Vliv chudoby na podporu totalitních režimů

Totalitní režimy, které se vyznačují vysokou koncentrací moci a omezením občanských svobod, často nalézají oporu mezi ekonomicky znevýhodněnými vrstvami společnosti. V historii i v posledních desetiletích byl mnohokrát pozorován fenomén, kdy jednotlivci žijící v chudobě nebo ekonomické nejistotě vykazují tendenci podporovat autoritářské a totalitní režimy. Chudoba je komplexní socioekonomický stav, který může vést k pocitu…

Více

Otroctví v digitálním věku nemusí mít podobu pout či okovů, ale může se skrývat v obrovském množství osobních dat, která o nás kruží v kyberprostoru.

Rychlý technologický vývoj přináší do našeho života mnoho pozitivních změn a možností, ale současně s sebou nese i stíny, které mohou zasahovat do samotné podstaty lidské svobody. V kontextu otroctví můžeme rozhlédnout se po nových formách závislosti, které technologie přináší, a položit si otázku, do jaké míry nás mohou nové inovace a digitální pokroky uvěznit…

Více

Online podvody a moderní otroctví v kasinech na pobřeží Asie

Vždycky to zní příliš dobře, aby to byla pravda. Otevřené a dobře placené pozice v populárním kasinu. Ubytování, výhody a další benefity. Ale ve skutečnosti to vše končí právě naopak. Oběti jsou vtaženy do obchodních sítí směřujících do oblasti Mekongu v jihovýchodní Asii, lákány na práci v „call centrech“, kde jsou nuceny spouštět online podvody…

Více

VAROVÁNÍ: Podvodný E-Shop láká Lidi do falešného obchodního kola

Vstoupíte do sítě sociálních médií s otevřeným srdcem, hledající nová přátelství a kamarády po celém světě. A právě tam, v tomto zdánlivě bezpečném virtuálním prostoru, začíná nebezpečný příběh. Na druhé straně obrazovky se objeví bílý kůň v podání mladé korejské nebo čínské dívky. Začínáte konverzaci, sdílíte radosti i starosti, a postupem času se dostáváte do…

Více

Kyberpodvody jako zrcadlo doby

V dnešním světě, rozervaném rozpaky a transformacemi, se odráží otázky o vině a odpovědnosti na samotné podstatě lidské podstaty. Každý člověk, ve snaze najít smysl, hledá spojení, důvěru a něco, co by zaplnilo prázdnotu, kterou životní výzvy mohou způsobit. Je to snaha nalézt světlo v temnotě, ačkoliv nám ta temnota často vrací jen klamné odlesky….

Více

Kyberpodvody jako nový druh války mohou vážně oslabit ekonomiky, destabilizovat společnosti a ohrozit národní bezpečnost

Kyberprostor poskytuje možnost útočit na státy a organizace bez tradičního použití vojenské síly. To umožňuje aktérům operovat v anonymitě, což komplikuje identifikaci pachatelů a ztěžuje odpovědnost. Kybernetické útoky mohou cílit nejen na subjekty veřejného prostoru a firmy, ale přímo na jednotlivce, což může mít celkově oslabující efekt na zemi. Kyberútoky mohou zasáhnout osobní účty, citlivá…

Více

Kyberpodvody jako nový druh války?

Kyberpodvody se staly sofistikovanou formou organizovaného zločinu, která využívá technologický pokrok k dosažení svých cílů. Callcentra v Číně, Indii a Africe se stala klíčovými hráči v tomto scénáři, protože nabízejí relativně levnou pracovní sílu a technickou infrastrukturu, která umožňuje masovou produkci podvodných aktivit. Korupce v těchto regionech hraje také svoji roli ve vytváření příznivého prostředí…

Více

Globální platformy, které ovládají digitální prostor, nesou značnou odpovědnost ve válce proti technologickým podvodům a nespravedlnostem na internetu

Globální platformy mají etickou odpovědnost za to, jaký obsah umožňují na svých stránkách. Podporovat podvodné reklamy nebo nelegální činnosti je v rozporu s etickými standardy. Při stanovování pravidel a politik by se měly zaměřit na ochranu uživatelů a veřejného dobra. Ve světě postaveném na digitální komunikaci mají globální platformy společenskou odpovědnost zajistit, aby jejich služby…

Více

Vlády mají zásadní roli v ochraně občanů a udržení společenské stability

Přestože může být někdy obtížné oddělit odpovědnost vlády od odpovědnosti obětí, existují některé oblasti, ve kterých by vlády mohly podniknout kroky k ochraně občanů před technologickými podvody. Vlády by měly investovat do programů prevence a vzdělávání zaměřených na informování občanů o kybernetických hrozbách a zvyšování úrovně kybernetické gramotnosti. Čím jsou lidé lépe informováni, tím jsou…

Více

Proč obětem kybernetických podvodů přejeme, že byly okradeny?

Závist je silná emocionální reakce, která může vznikat ze srovnávání se s ostatními, ať už v oblasti finančního úspěchu, vzhledu, nebo jiných životních aspektů. Když lidé porovnávají své vlastní úspěchy s úspěchy ostatních, vede to k pocitu nedostatečnosti a následně k závisti. Osoby s nízkou sebeúctou mohou mít tendenci cítit závist vůči těm, kteří dosahují…

Více

Otázka viny a odpovědnosti v kontextu obětí kybernetických podvodů

Přestože je snadné považovat oběti za nedbalé nebo naivní, není spravedlivé na ně shazovat vinu bez hlubšího porozumění kontextu a psychologických faktorů, které mohou hrát roli v procesu podvodu. Kybernetičtí podvodníci často využívají techniky sociálního inženýrství, aby získali důvěru obětí. Mohou vytvářet zdánlivě věrohodné situace, které oklamou i obezřetné jednotlivce. První otázka, kterou musíme položit,…

Více
info@neziskovky.org